• Teavitus lapsevanematele

  Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole.

 • Õppekorraldus 2. – 9. september 2022

  Kooli õpilastel toimub projektinädal.

  “Tere kool ja uued sõbrad” – kõik tegevused toimuvad koos oma klassiõpetajatega kogu koolipäeva vältel.

  Toimub koolimajaga tutvumine, palju liikumist õues, suhtlusabivahendite kasutamise meeldetuletamine, turvalise liiklemise harjutamine.

  Individuaaltunde ja suuremaid klassideüleseid liikumisi ei planeerita.

 • 2022-2023 õppeaasta alustamine

  01. september 2022

  Kell 10.00 AVA-AKTUS I klassi astujatele ja uutele Jaagu lasteaias/ koolis õpet alustavatele lastele – kutsetega

  Kell 11.00 ÕPPEAASTA PIDULIK AVAMINE ja klassijuhataja tund – lasteaias ja koolis jätkavatele lastele, toimub oma rühmas/klassis

   

 • Otsime sügiseks töötajaid!

  Jaagu kool otsib oma meeskonda:
  eriklassi õpetajat (1,0) ja
  eripedagoogi (1,0, esmalt vanemapuhkuse asendaja).
  Sooviavaldus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja väike motivatsioonikiri esitada hiljemalt 07. juuni 2022 signe@jaagu.ee.

  Täiendav info telefonil 55513618.

 • Jaagu kool otsib oma rõõmsameelsesse kooliperre uusi töötajaid!
  Alates 20.04.2022 kuni 06.05.2021 on välja kuulutatud konkurss
  SA Perekodu Jaagu Lasteaed-Põhikooli:
  eriklassi õpetaja ametikohale koormusega 1,0 (3,0 ametikohta);
  eripedagoogi ametikohale koormusega 1,0 (vanemapuhkuse perioodiks);
  muusikaõpetaja ametikohale koormusega 0,25.
  Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri
  ning CV saata hiljemalt 06.05.2022 signe@jaagu.ee