• Otsime sügiseks töötajaid!

  Jaagu kool otsib oma meeskonda:
  eriklassi õpetajat (1,0) ja
  eripedagoogi (1,0, esmalt vanemapuhkuse asendaja).
  Sooviavaldus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja väike motivatsioonikiri esitada hiljemalt 07. juuni 2022 signe@jaagu.ee.

  Täiendav info telefonil 55513618.

 • Jaagu kool otsib oma rõõmsameelsesse kooliperre uusi töötajaid!
  Alates 20.04.2022 kuni 06.05.2021 on välja kuulutatud konkurss
  SA Perekodu Jaagu Lasteaed-Põhikooli:
  eriklassi õpetaja ametikohale koormusega 1,0 (3,0 ametikohta);
  eripedagoogi ametikohale koormusega 1,0 (vanemapuhkuse perioodiks);
  muusikaõpetaja ametikohale koormusega 0,25.
  Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri
  ning CV saata hiljemalt 06.05.2022 signe@jaagu.ee
 • PRIA Koolikava – smuutide ja mahlade nädal

  19.-26.aprill 2022.a  PRIA Koolikava – smuutide ja mahlade nädal – vitamiinid meie tervise heaks!

  Igal päeval vahvad ettevõtmised ja erinevad maitsed!

 • Toetame Viljandi valda tulnud ukrainlasi!
 • Anname teada, et meie koolis on õppe- ja kasvatustegevuse lepingute järelevalve.

  Lugupeetud lapsevanemad!
  Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.