• Anname teada, et meie koolis on õppe- ja kasvatustegevuse lepingute järelevalve.

  Lugupeetud lapsevanemad!
  Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

 • Lasteaia ja kooli LÕPUAKTUS

  Lasteaia ja kooli LÕPUAKTUS toimub 11.juunil kell 10.00. Oodatud osalejatele on saadetud kutsed!

 • HTM rahuloluküsitlus

  Head lasteaia lapsevanemad, kuni 20.maini ootame teie vastuseid HTM -i poolt läbiviidavale rahuloluküsitlusele.

 • Klasside ja lasteaia rühmade KEVADPIDU-PIKNIKUD

  Klasside ja lasteaia rühmade KEVADPIDU-PIKNIKUD toimuvad vastavalt võimalustele iga tiiva õuealal, koos tegutsevate klasside/ rühmade kaupa. Iga õpetaja annab teile teada toimumisaja. Ootame ainult täiesti tervet lapse saatjat täiskasvanut (palume õdesid-vendasid kaasa mitte võtta), peame kinni kõigis hügieeninõuetest!

 • Otsime 2021/2021 õppeaastaks õpetajaid!

  Otsime 2021/2021 õppeaastaks oma tegusasse meeskonda muusikaõpetajat (0,25), hooldusõppe õpetajat (1,0) ja toimetulekuõppe õpetajat (1,0). Avaldus, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning CV saata hiljemalt 31.05.2021 signe@jaagu.ee.