KOOLIÕDE on Esta Jüris (Viljandi Tervisekeskus OÜ)

Vastuvõtt kooli ruumides:
Kord nädalas – täpsem info iga nädala kohta leitav Eliisis

Info:
kooliode@perekodu.eu
tel 53432886

Koolitervishoiu eesmärk:

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ning toetada nende normaalset arengut ja kasvamist.
Koolitervishoiuteenus on suunatud tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele, tervisliku koolikeskkonna kujundamisele, tervise järelevalvele ning vajadusel esmaabi osutamisele.
Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi.

 Kooliõe peamised tööd on:

  • Kooliõed teostavad profülaktilist läbivaatust I, III ja VII klassidele
  • Esmaabi andmine vigastuste ja äkkhaigestumiste korral.
  • Terviskasvatuse läbiviimine.
  • Õpilaste , lapsevanemate ja koolipersonali nõustamine terviseküsimustes.
  • Immuniseerimise teostamine vastavalt riiklikult kehtestatud alustele toimub perearstide juures.
  • Kooliõde jälgib immuniseerimiskava täitmist ja teavitab immuniseerimise vajadusest vanemaid.

Vanemate kohustus on käia oma

  • II, V, IX klassi lastega perearsti juures kontrollis
  • I, III, V ja VII klassi lastega hambaarsti juures kontrollis

KASULIKKE VIITEID:
Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee/
Lastekaitseliit http://www.lastekaitseliit.ee/
Lasteabi http://www.lasteabi.ee/
Toitumine http://www.toitumine.ee/
Hammaste tervis http://www.ut.ee/tervis/hambad/
Turvaline käitumine internetis http://lapsnetis.eesti.ee/
Suhtevägivald http://www.naistetugi.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
Narkootikumid www.narko.ee
Alkohol http://www.alkoinfo.ee/
HIV http://www.hiv.ee/
Eesti Seksuaaltervise Liit http://www.amor.ee/
Noormeeste terviselehekülg http://noorte.kliinik.ee/lisainfo/arstilkaik-ja-uuringud/
Mürgistusteabekeskus http://www.16662.ee/
Terviseameti info http://www.terviseamet.ee/

 Soovitused lapsevanematele:
• Palun teavitada kooliõde õpilase kroonilistest haigustest
• Palun hoida haige laps kodus
• Palun tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök, kui laps ei söö koolis
• Palun tagada lapsele vajalik puhke-ja uneaeg
• Palun tagada lapsele sobiv arengukeskkond ja abivahendid kodus
• Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest koolis on vaid esmaabivahendid.
• Lapsevanem vastutab, et kooli on edastatud kõik kehtivad arsti ettekirjutused kasutatavate ravimite kohta (info lapse personaalsel ravimikarbil koos vanema allkirjaga). Ravimiinfot uuendatakse vähemalt 1 x aastas.
• Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele.