Õppenõukogu koosolekud 2020/2021

Jaagu Lasteaed-Põhikooli pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu koosolekud 2020/2021 õa toimuvad:

15.10.2020
15.12.2020
18.02.2021
15.04.2021
07.06.2021
26.08.2021