Õppenõukogu koosolekud 2020/2021

Jaagu Lasteaed-Põhikooli pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu koosolekud 2021/2022 õa toimuvad:

18.10.2022
19.12.2022
21.02.2023
18.04.2023
06.06.2023