Õppenõukogu koosolekud 2019/2020

Jaagu Lasteaed-Põhikooli pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu koosolekud 2019/2020 õa toimuvad:

05.09.2019
14.10.2019
16.12.2019
17.02.2020
16.04.2020
03.06.2020
26.08.2020