Õppenõukogu koosolekud 2023/2024

Jaagu Lasteaed-Põhikooli pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu koosolekud 2023/2024 õa toimuvad:

19.10.2023
15.12.2023
18.02.2024
18.04.2024
05.06.2024