Õppenõukogu koosolekud 2020/2021

Jaagu Lasteaed-Põhikooli pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu koosolekud 2021/2022 õa toimuvad:

20.10.2021
16.12.2021
17.02.2022
11.04.2022
06.06.2022
29.08.2022