Tugiteenused Jaagu Lasteaed-Põhikoolis

Laste arengut aitavad toetada ja lapsevanemaid ning õpetajaid nõustavad:
Logopeed Tuuli Teiter ja Marite Bestermann
Eripedagoog Erle Maidla
Õpetaja Anneliis Koemets – alternatiivkommunikatsiooni vahendid
Õpetaja Rita Tamm – silmajälgimisseadme kasutamine
Eripedagoog Ramona Heinaste (puhkusel)
Eripedagoog Kärt Mikkor (puhkusel)

Õppekava läbiviimist toetavad ka ringitegevused:
Koolis tegutseb käsitööring – juhendaja Marika Lellep, liikumisring – juhendaja Kerli Läne (puhkusel), robootika ringijuht Leelo Paal.