Tugiteenused Jaagu Lasteaed-Põhikoolis

Laste arengut aitavad toetada ja lapsevanemaid ning õpetajaid nõustavad:
Eripedagoog Ramona Heinaste
Eripedagoog Kärt Mikkor (puhkusel)
Eripedagoogi assistent Kerli Läne
Logopeed Tuuli Teiter

Õppekava läbiviimist toetavad ka ringitegevused:
Koolis tegutseb käsitööring – juhendaja Marika Lellep, liikumisring – juhendaja Kerli Suurkask, robootika- ja savitööring ringijuht Leelo Paal.