Jaagu Lasteaed-Põhikool


Jaagu Lasteaed-Põhikool on erivajadusega laste õppeasutus. Korraldame alus- ja põhihariduse andmist mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega ja/või liitpuudega lastele. Vastu võetakse nii Viljandimaalt kui ka mujalt Eestist pärit lapsi.

Visioon

Jaagu Lasteaed-Põhikool on usaldusväärne, positiivse keskkonnaga asutus, kus koostöös lapsevanematega ja hoolekandasutusega pakutakse erivajadusega lastele komplekse teenusena kaasaegset ja võimetele vastavat alus- ja põhiharidust.

Missioon

Jaagu Lasteaed-Põhikool annab erivajadusega lastele õnneliku lapsepõlve, mille tagavad kompetentsed ja rõõmsad töötajad, kaasatud lapsevanemad ning turvaline ja arengut toetav keskkond.

Moto, mis meid igapäevaselt toetab ja aitab meelde tuletada, et märgata tuleb ka tillukesi edusamme on: „Jaagu kool on rõõmu kool“.

Meie väärtused:

  • Laps (individuaalsus, arengu ja iseseisvuse toetamine, heaolu).
  • Inimene/Isiksus (ausus, austus, tolerantsus, empaatia, tasakaalukus, huumor, kohusetunne).
  • Koostöö (toimiv meeskond, avatus, usaldus, pühendumus, ühine suund, võrdsus, individuaalsus, perekond).
  • Professionaalsus ja areng (motiveeritus, õpivalmidus, eneseteostus – vaimustus, tarkus, loovus, kaasaegsus).
  • Tervis (vaimne ja füüsiline tervis, hea ning turvaline keskkond ja toitumine, liikumine, värske õhk).

Erivajadustega lastele suunatud õpe


Individuaalne lähenemine
Individuaalne lähenemine
Kliki siin, et lugeda täpsemalt

Iga laps on eriline ja toetudes tema tugevustele aitame tal omandada uusi oskusi.

Arengut toetav keskkond
Arengut toetav keskkond
Kliki siin, et lugeda täpsemalt

Meil on kaasaegsed abivahendid ning koolitatud ja rõõmsameelne personal!

Kompleksne teenus
Kompleksne teenus
Kliki siin, et lugeda täpsemalt

Meie juures on lapsesõbralik arengut ja tervislikke eluviise toetav keskkond!

Meie projektid


2015/2016 õppeaastal osalesid toimetulekuõppe lapsed linnumaja projektis “Toidumaja lindudele” mis toimus koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega.

2016/2017 õppeaastal osalevad toimetulekuõppe lapsed jätkuprojektis, kus valmistatakse veel toidumaju ning vaadeldakse linde.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel (Programm „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ 8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendamiseks“; TAT kood:2014-2020.1.02.001002.02.15-0002)

15.10.2017 – 15.03.2018 toimuv õpiüritus kogu kooli personalile ja õpetajate abidele ning tugispetsialistidele „Jaagu Lasteaed-Põhikooli õpetajatele ühise õpikogemuse andmine ja eripedagoogiliste pädevuste tõstmine tööks agressiivse käitumisega autismispektri häirega õpilastega.“

2018 – KIK projekt “Jaagu LA-PK lastega putukate maailma ja kevadlillede tundmaõppimine kooli lähiümbruses.”
2019 – KIK projekt “Jaagu LA-PK lastele õppekäigu “Alpakad talus” korraldamine.”
2020 – HITSA ProgeTiigri seadmete taotlemine – robootika vahendite hankimine.
2020/2021 – KIK projekt “Taimed ja mets meie ümber, jaagu kooli lapsed tutvuvad linnapargis kasvavate taimede ja Sinialliku looduspargi loodusega.”
2020 – koostöös Eesti Eriolümpia ja Space Invest OÜ – uued jooksurattad koolilastele (www.strider.ee)
2021 Eesti Eriolümpia toetas meie väikesportlasi toredate spordivahenditega täidetud seljakottidega – aitäh!
2021 KIK projekt – meeleolukas õppepäev Parika rabas.
2021 ProgeTiigri projekti vol 2 toel on lastel õppimiseks 26 uut robootikavahendit ning paar neid juhtivat tahvelarvutit, kolme õpetajat läbisid täiendava robootikaalase koolituse ning lapsed lustisid võisteldes omavahel.
2022 Eesti Eriolümpia toetas meie väikesportlasi vahva kaugushüppe raja ja tasakaaluvahendi hankimisega – täname!