Robootikaring alustas tegevust 2018. aasta jaanuaris kahe Blue-Bot põrandarobotiga.

Praegu on meie võimalused tunduvalt suuremad, lisaks kaheksale Blue-Bot robotile saavad lapsed digioskusi omandada ja täiendada Matatalab, Ozobot ning Qobo programmeeritavate robotitega, Dash ja Dot robootikakomplektiga, Lego kodeerimisrongi ning õues kasutatava maastikurobotiga tegutsedes.

Püüame lastele programmeerimisoskusi anda läbi MATIK õppe.

MATIK tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukat ühendamist. Tegevused on mängulised ja praktilised ning iga lapse individuaalsusest ja arengupotentsiaalist lähtuvad. Lapsed õpivad avastamise, uurimise ja katsetamise kaudu. Robootika on lõimitud üldoskuste ning erinevate õppe- ja kasvatustöö valdkondadega. Lapsest lähtuvateks eesmärkideks on mõtlemise ja probleemide lahendamise oskuse, kujutlusvõime ja loovuse arendamine. Oleme selleks loonud ja loome temaatilisi õppemänge. Robootikas on tegevustesse haaratud kõik meeled, paraneb  üld- ja peenmotoorika. Robotid on motiveerivad õppevahendid, selliselt teadmiste ja oskuste omandamine on lapsele innustav ning täis põnevust ja tegutsemislusti.