Kes me oleme?


•  Jaagu Lasteaed- Põhikool on vaimu- ja/või liitpuudega lastele alus- ja põhiharidust pakkuv eraõiguslik erilasteaed-põhikool.

• Koolis on loodud võimalused hariduslike erivajadusega lastele ja õpilastele hariduse omandamiseks. Majas on rühmad pervasiivse arenguhäirega lastele ja liitpuudega lastele. Koolis on  võimalused õppimiseks toimetulekuõppe klassides ja hooldusõppe klassides I – III kooliastmel, sh pikendatud õppe ja lisa-aasta võimalus. Alates 2017.a  toetab kooli õpilaste tegevuskulude katmist täies ulatuses Haridus- ja teadusministeerium. Vajadusel on ööbimisvõimalused korraldatud koostöös SA Perekoduga erinevate hoolekandeteenuste abil.

•  Igale lapsele koostatakse hiljemalt esimese õppeveerandi lõpuks individuaalne õppekava, mis võimaldab õpilasel saada oma võimetele ja arengutasemele vastav haridus.

Erivajadustega lastele suunatud õpe


Individuaalne lähenemine
Individuaalne lähenemine
Kliki siin, et lugeda täpsemalt

Iga laps on eriline ja toetudes tema tugevustele aitame tal omandada uusi oskusi.

Arengut toetav keskkond
Arengut toetav keskkond
Kliki siin, et lugeda täpsemalt

Meil on kaasaegsed abivahendid ning koolitatud ja rõõmsameelne personal!

Kompleksne teenus
Kompleksne teenus
Kliki siin, et lugeda täpsemalt

Meie juures on lapsesõbralik arengut ja tervislikke eluviise toetav keskkond!

Meie sõbrad ja toetajad