Jaagu kooli liikumisringi juhendaja viib läbi erinevaid liikumise loovtegevusi nii individuaal- kui ka rühmatundidena.

Liikumisringis tegeletakse tantsu-ja liikumistreeninguga, mille eesmärgiks on arendada lapse koordinatsiooni, kehatunnetust, rütmitaju ning kehalist võimekust. Kogu tegevus lähtub lapse individuaalsetest võimetest.

Liikumisringi eesmärgiks on kehaline võimekuse arendamine läbi positiivse kogemuse. See on iga lapse individuaalset õppekava toetav tegevus. Tunnid viiakse läbi kooli struktureeritud õppe põhimõtteid järgides ning kasutusel on lastele sobivad suhtlemisabivahendeid.

Tegevustes saavad osaleda lasteaia ja koolilapsed. Rühmade komplekteerimisel võetakse aluseks lastele suurema liikumisaktiivsuse ja sotsiaalse suhtlemise kogemuse suurendamise vajadust antud õppeaastal.