Käsitööringis joonistatakse, maalitakse, tehakse tutvust värvusõpetusega, meisterdatakse, kasutades  looduslike vahendeid ja taaskasutatavaid materjale. Õpitakse lihtsamaid telgedel kudumise töövahendeid ja töövõtteid.

Erinevate tehnikate õppimisprotsessis areneb peenmotoorika, värvuste tundmine, eneseväljendus, praktilised oskused.

Tegevuste käigus areneb peenmotoorika, käe-silma koostöö, vormiõpetus.