Logopeed aitab kujundada, parandada ja/või arendada suhtlusvõimet.
Aitab arendada/taastada/säilitada verbaalset ja/või alternatiivset suhtlemisoskust õpetades nii last kui juhendades tema suhtlemispartnerit ning vajadusel lähivõrgustikku (pereliikmed, pedagoogiline vm personal).

Selleks logopeed:
• uurib ja hindab lapse suhtlemiseeldusi ja -oskusi ning sellest tulenevat toimetulekut;
• planeerib suhtlemise saavutamiseks vajalikud meetmed;
• hindab suhtlemisabivahendite (kõnet toetavad viiped, foto ja piltkommunikatsioon, tehnilised abivahendid jms) kasutamise vajadust ja juhendab nende kasutamise osa;
• aitab luua erivajadusest lähtuvaid individuaalseid suhtlemist toetavaid abivahendeid;
• määratleb lapse arendus- ja õppimisvõimalusi;
• uurib ja hindab lapse neelamis- ja söömisoskusi ning nõustab vajadusel nende arendamise võimaluste ning toetavate abivahendite osas;
• viib vajadusel läbi nõustamist ka veebi teel.