• Õppetöö 18.mai – 09.juuni 2020.a
    Jaagu Lasteaed-Põhikool jätkab kuni õppeaasta lõpuni distantsõppel. Lasteaia avame 1. juunil 2020, lähtuvalt kehtivatest riiklikest tervise- ja hädaolukorra soovitustest. Hetkel on maja ühes tiivas alustatud kuuele lapsele lapsehoiuteenuse osutamisega. Järgnevatel nädalatel toimub järk-järgult teenuse pakkumise laiendamine lähtuvalt läbiviidud küsitluste tulemustest ja kehtivatest ohutusnõuetest. Laste isiklike asjade kättesaamise korraldamiseks palume kontakti võtta oma lapse õpetajaga. Kevadpidu
  • 09.06.2020 kell 10.00 Jaagu Lasteaed-Põhikooli kevadpidu ja lõpuaktus