• Täname kõiki lapsevanemaid, kes osalesid 28.märtsil 2023.a meie AAC-vahendite koolitusel!
 • Jaagu Lasteaed-Põhikooli lastevanemate üldkoosolek

  Lastevanemate üldkoosolek toimub 13.oktoobril 2022, kell 16.30, kooli saalis.

  Päevakord on edastatud Eliisi õppeinfosüsteemi teatena.

  Palun andke oma osalemisest/ mitte osalemisest teada oma lapse õpetajale hiljemalt 10.10.2022!

   

 • Teavitus lapsevanematele

  Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning neil on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole.

 • Õppekorraldus 2. – 9. september 2022

  Kooli õpilastel toimub projektinädal.

  “Tere kool ja uued sõbrad” – kõik tegevused toimuvad koos oma klassiõpetajatega kogu koolipäeva vältel.

  Toimub koolimajaga tutvumine, palju liikumist õues, suhtlusabivahendite kasutamise meeldetuletamine, turvalise liiklemise harjutamine.

  Individuaaltunde ja suuremaid klassideüleseid liikumisi ei planeerita.

 • 2022-2023 õppeaasta alustamine

  01. september 2022

  Kell 10.00 AVA-AKTUS I klassi astujatele ja uutele Jaagu lasteaias/ koolis õpet alustavatele lastele – kutsetega

  Kell 11.00 ÕPPEAASTA PIDULIK AVAMINE ja klassijuhataja tund – lasteaias ja koolis jätkavatele lastele, toimub oma rühmas/klassis