Jaagu Lasteaed-Põhikooli KOOLI NÕUKOGU LIIKMED ja nende KONTAKTANDMED:

Alus: 05.09.2022 SA Perekodu nõukogu koosoleku protokoll, otsus nr 3

EGLE KUUSE – kooli lapsevanemate esindaja – egle.kuuse(ät)gmail.com, tel 58453223
AIVI ORG – kooli lapsevanemate esindaja – aivio(ät)mail.ee, tel 55500925
RAINIS ALLSOO – lasteaia lapsevanemate esindaja – rainis.allsoo(ät)mail.ee, tel 56728414
MARIKA LELLEP – õpetajate esindaja – marika(ät)jaagu.ee, tel 55619615
LIVIA KASK – kooli pidaja esindaja – livia.kask(ät)viljandi.ee, tel 5274959
SIGNE VAABEL – kooli direktor – signe(ät)jaagu.ee, tel 55513618