Kooli üle järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium
Kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088; e-posti aadress: hm@hm.ee; telefon: 735 0222.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal on Kaidi Maask, kaidi.maask@hm.ee, tel 735 0165 ja 5687 6407

Lõuna-Eesti Päästekeskus
Vanemuise 64, 50410 Tartu, tel 733 7300

Tartu Tervisekaitsetalitus Viljandimaa osakond
Põllu 1a, 50303 Tartu, tel Tartus 7447400, tel Viljandis 4330521