• Jaagu kool otsib oma rõõmsameelsesse kooliperre uusi töötajaid!
    Alates 20.04.2022 kuni 06.05.2021 on välja kuulutatud konkurss SA Perekodu Jaagu Lasteaed-Põhikooli: eriklassi õpetaja ametikohale koormusega 1,0 (3,0 ametikohta); eripedagoogi ametikohale koormusega 1,0 (vanemapuhkuse perioodiks); muusikaõpetaja ametikohale koormusega 0,25. Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV saata hiljemalt 06.05.2022 signe@jaagu.ee
  • PRIA Koolikava – smuutide ja mahlade nädal
    19.-26.aprill 2022.a  PRIA Koolikava - smuutide ja mahlade nädal - vitamiinid meie tervise heaks! Igal päeval vahvad ettevõtmised ja erinevad maitsed!
  • Toetame Viljandi valda tulnud ukrainlasi!