Meil on kaasaegsed abivahendid ning koolitatud ja rõõmsameelne personal!

Kasutusel on kaasaaegsed abivahendid suhtlemis- ja liikumisvõimaluste loomiseks ning hoolduse hõlbustamiseks.

Lastele on loodud võimalused jõukohasel viisil suhtlemise õppimiseks. Koolil on olemas pildiprogrammid, erinevad kommunikaatorid, suhtlustahvlid ja –kaustad, mida lapsed õpivad vajadusel kasutama suulise kõne arengu toetamiseks või vajadusel selle asendamiseks.

Jaagu Lasteaed-Põhikooli personalil on aastatepikkune kogemus erinevate visuaalsete ja tehniliste suhtlemisabivahendite ning erinevate liikumisabivahendite õpetamise ja kasutamise alal.

Koostöös erinevate liikumis- ja hooldusabivahendite pakkujatega, õpetajate ja lapsevanematega leitakse võimalused, et kasutada ära lapse iseseisvaid oskusi maksimaalsel viisil.

Maja ühetasapinnaline ehitus võimaldab juurdepääsu kõigile kõikidesse ruumidesse.

keskkond_1