Meie juures on lapsesõbralik arengut ja tervislikke eluviise toetav keskkond!

Oluline on igapäevane õues liikumise võimaluste tagamine, õuesõppe tunnid kõigile lastele ja sobiva toitumise tagamine.

Lisaks haridusteenusele pakub samas majas hoolekande teenuseid SA Perekodu, et tagada lastele vastavalt vajadusele hoiu- ja ööbimisvõimalusi ning tugiisikuteenust ning majas töötab rehabilitatsioonimeeskond, mille spetsialistid saavad lastele ja peredele sobival ajal tegeleda nende toetamisega.

Majas on õpetatud ja arendatud erilisi lapsi juba aastast 1994. Koostöös Eesti, Läti ja põhjamaade kolleegidega on omandatud pidevalt uusi teadmisi eriliste laste õpetamise osas.

Boardmaker-programmi kasutamise ja selle abil struktureeritud õpetamisvõimaluste loomise kogemused on majas 1998. aastast. Oluline on visuaalsete õppevahendite kasutamine igapäevaselt, et tagada kõikidele lastele võimalused maailma mõista ja võimalikult iseseisvalt toimetada.

Koostöös erinevate õppeasutuste ja külalisesinejatega pakume lastele vahvaid elamusi ja kogemusi.

teenus_1