Iga laps on eriline ja toetudes tema tugevustele aitame tal omandada uusi oskusi.

Koostöös perede, õpetajate ja rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistidega koostatakse igale lapsele isiklik, just tema arengut toetav individuaalne õppekava / individuaalne arengukava koos sobivate tugiteenustega. Ühiselt toetatakse ja jälgitakse lapse arengut ning püütakse lahendada esilekerkinud keerukad olukorrad.

Meie rõõmsameelne personal oskab oma kogenud silmaga märgata ka väikeseid edusamme ja ergutab alati lapsi võimalikult iseseisvalt tegutsema ning julgustab vanemaid lapsi toetama ja uusi võtteid, vahendeid kasutama.