• Edukas HITSA ProgeTiigri projekt, vahva Eriolümpia ning väikesportlaste aasta
 • 01.09.2019 andis MTÜ Vileri kooli tegevusloa üle SA Perekodule, kes jätkab koolipidajana.
  MTÜ Vileri jätkab Jaagu lasteaed-Põhikooli õpilaste, töötajate ja laste arengu toetamist läbi erinevate projektide ja koolituste korraldamisega hariduslike erivajaduste ja laste toetamise teemadel.
 • Konverents „Pildist sõnani“
  25.04.2019 toimus konverents "Pildist sõnani", mille raames jagati kogemusi erinevate visuaalsete õppevahendite ja struktureeritud õppe rakendamise võimalustest, mis aitavad luua lastele suhtlemisvõimalusi juba väikelapse east alates, et vähendada võimalikke arengu ja käitumisprobleeme. Saadud tunnustus Viljandimaa täiskasvanuhariduse edendamise eest!  
 • 2016. aastast tugiisikute programm koostöös SA Perekoduga
  2016. aastast on koostöös SA Perekoduga laste õppetegevuste läbiviimisel paljudel lastel toeks tugiisikud. Kool on koostöös MTÜ Vileriga aktiivselt pakkunud võimalusi teiste õppeasutuste töötajatele saada teadmisi visuaalsete õppevahendite kasutamise olulisusest ja võimalustest laste arendamisel lähtudes Jaagu Lasteaed-Põhikooli laste/õpilaste positiivsetest arengu tulemustest. Tugiteenuseid meie maja lastele pakuvad kooli eripedagoogid ja logopeed ning samas majas tegutseva rehabilitatsioonimeeskonna
 • Lasteaialaste liikumisprogramm
  2015. ja 2016. aastal osalesid meie lasteaialapsed põnevas väikelaste liikumisprogrammis, millega toetati ka Jaagu Lasteaed-Põhikooli spordiinventari täiendamist.