2016. aastast on koostöös SA Perekoduga laste õppetegevuste läbiviimisel paljudel lastel toeks tugiisikud. Kool on koostöös MTÜ Vileriga aktiivselt pakkunud võimalusi teiste õppeasutuste töötajatele saada teadmisi visuaalsete õppevahendite kasutamise olulisusest ja võimalustest laste arendamisel lähtudes Jaagu Lasteaed-Põhikooli laste/õpilaste positiivsetest arengu tulemustest. Tugiteenuseid meie maja lastele pakuvad kooli eripedagoogid ja logopeed ning samas majas tegutseva rehabilitatsioonimeeskonna