• Lasteaialaste liikumisprogramm
    2015. ja 2016. aastal osalesid meie lasteaialapsed põnevas väikelaste liikumisprogrammis, millega toetati ka Jaagu Lasteaed-Põhikooli spordiinventari täiendamist.
  • Alates 2015.a jaanuarist oleme Eesti Eriolümpia Ühenduse liikmed
    Jaagu Lasteaed-Põhikool kuulub Eesti Eriolümpia Ühenduse liige ning seeläbi on meie lastel ja õpilastel võimalus osaleda erinevatel võistlustel ja programmides.
  • Sügisese seisuga
    Tegutseb majas kolm lasteaiarühma ja kaks toimetulekuõppe klassi ja kolm hooldusõppe klassi, mis kõik on liitrühmad või -klassid.