2013 – 2015.a toimus koostöös Ladies Circle Estoniaga suur heategevusprojekt, kooli õpilastele kaasaegsete suhtlemisabivahendite hankimiseks, mille järgselt on koolil olemas vajalik erinevaid alternatiivseid suhtlemisvõimalusi pakkuvate abivahendite baas ja vastavalt koolitatud personal.