Jaagu Lasteaed-Põhikool jätkab kuni õppeaasta lõpuni distantsõppel. Lasteaia avame 1. juunil 2020, lähtuvalt kehtivatest riiklikest tervise- ja hädaolukorra soovitustest.

Hetkel on maja ühes tiivas alustatud kuuele lapsele lapsehoiuteenuse osutamisega. Järgnevatel nädalatel toimub järk-järgult teenuse pakkumise laiendamine lähtuvalt läbiviidud küsitluste tulemustest ja kehtivatest ohutusnõuetest.

Laste isiklike asjade kättesaamise korraldamiseks palume kontakti võtta oma lapse õpetajaga.

Kevadpidu – lõpuaktus toimub sellel aastal nö digitaalses vormis.

Tunnistuste kätteandmine lasteaia ja kooli lõpetajatele toimub 2+2 reeglitest lähtuvalt kokkuleppel peredega väikeses seltskonnas koolimajas.

Kõigi lasteaia ja kooliga seotud küsimuste puhul palun julgelt kirjutada signe@jaagu.ee või helistada 55513618.

Aitäh kõigile meie suurepärastele peredele mõistva suhtumise ja laste toetamise ning tervise hoidmise eest!