Jaagu Lasteaed-Põhikool Viljandimaal otsib oma meeskonda
  • eripedagoogi (1,0 koormus).

Avaldus, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning CV saata 4. oktoobriks signe@jaagu.ee. Lisainfo 55513618.