Jaagu Lasteaed-Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 25. augustil 2017 kell 16.00.

Koosolekul tutvustatakse uue õppeaastaga seonduvat.