Tegutseb majas kolm lasteaiarühma ja kaks toimetulekuõppe klassi ja kolm hooldusõppe klassi, mis kõik on liitrühmad või -klassid.