Jaagu Lasteaed-Põhikool kuulub Eesti Eriolümpia Ühenduse liige ning seeläbi on meie lastel ja õpilastel võimalus osaleda erinevatel võistlustel ja programmides.