Kus esimesel aastal avati üks liitpuudega laste lasteaiarühm, kaks toimetulekuklassi ja neli hooldusklassi.

avamine

avamine_õp