MTÜ Vileri jätkab Jaagu lasteaed-Põhikooli õpilaste, töötajate ja laste arengu toetamist läbi erinevate projektide ja koolituste korraldamisega hariduslike erivajaduste ja laste toetamise teemadel.