Ava failina: JAAGU LASTEAD-PÕHIKOOLI ettevõtmised 2016/17 õppeaasta II poolaastalt

JAANUAR

Aeg Tegevus
3. Struktureeritud õppe kasutamise seminar- koolitus personalile I osa (siisejuhatus)
9.

kell 10.00

Kuuse väljaviimine
9.

14.00

Vastlapäeva ideede kogumine
13.

Kell 19.00

Aastavahetuse pidu suurtele
16.

 

 

Struktureeritud õppe seminar II – valmis on kõigi õpetajate poolt koostatud arendamist ja täiendamist vajavate õppeteemade (küsimuste) nimekiri
25.

Kell 10.00

Ühistegevus
27.

 

 

Porkuni koolis toimetulekukoolide õppepäev (reg hiljemalt 16.01.)

 

30.

Kell 11.00

 

Kuke aasta saabumise tähistamine

 

VEEL OLULINE:

 • Linnumaja projektis osalemine „Lindude vaatlus“  – projekti Võru kutsehariduskeskusega koostöös (Marika projektijuht)
 • Supervisiooni läbiviimiseks uue projekti alustamine (Maris ja Signe).
 • Vastlapäeva ettevalmistamine.
 • Töötajate joogatunni proovipäev (Meeri)
 • KIK projekt ettevalmistustööd – õppekäiguks

 

 

VEEBRUAR

28. vastlapäev – SPORDIPÄEV MAAKONNA ERIKOOLIDELE
14. Sõbrapäeva tähistamine

 

23. EV aastapäeva aktus
15. Ühistegevus

 

VEEL OLULINE:

 • 14.-21. Majas on HTM järelevalve.
 • Projektid jätkuvad

 

 

MÄRTS

8. Naistepäeva tähistamine
13

Kell 15.00

ÕN ja PN
17.

Kell 10.00

III veerandi lõpetamine
16.

kell 10.00

ÜHISTEGEVUS

VEEL OLULINE:

 • Külaskäik kolleegide juurde – Waldorfkooli külastus (Signe, Kerli T.).
 • Pajuokstest onni tegemiseks ettevalmistused.
 • Tegevused õuepaviljoni uuendamiseks.
 • Projektid jätkuvad

NB! helide seina ettevalmistamine – vajadusel asjade kogumine, meisterdamistegevused.

 

 

APRILL

Alates aprillist  Meie projekti algatamine – Liikumine terviseks
Südamenädal

 

Tervisealane tegevus koos kooli meditsiiniõega.
12.

kell 10.00

Ühistegevus
Alates 24.-st Näituseks asjade kogumine – laste kunstiteosed

VEEL OLULINE:

 • LA koolivalmiduskaartide kinnitamine
 • Tunnivaatlused.
 • Lastevanemate reis teise erikooli või hoolekandeasutusse koostöös nõukoguga
 • Tegevuskeskused õues töökorda!
 • Projektid jätkuvad

 

 

MAI

9.

Kell 10.00

Kevadnäitus avatakse
3. Ühistegevus – lillede istutamine
21.nädal SPORDIPÄEV
29.

Kell 15.00

ÕN ja PN

 

30.

 

KIK projekti lõpetamine.

VEEL OLULINE:

 • nõustamiskomisjon kooliminejatele.
 • AV – d lasteaia ja algklasside lastevanematega
 • Talgud õuealal koostöös nõukoguga.
 • Rattamatk suurtele – koostöös Viljandi Gümnaasiumi õpilasomavalitsusega.
 • KIK Projekti külaskäigud Lilli.

 

 

JUUNI

2. Matk v piknik
6. kell.10.00

 

LÕPUAKTUS  –  KONTSERT

VEEL OLULINE:

 • Külaskäik Leiutajateküla kooli ja Sänna kultuurimõisa.
 • Kokkuvõte meie liikumisaktiivsusest – tublimate autasustamine – Signe.
 • Pedagoogilised kokkuvõtted ja eneseanalüüsid õppeaasta kohta.
 • Sisehindamine – rahuloluküsitlused (töökeskkond; kasvatusala personal, rehabilitatsioon).
 • Ees ootab SUVI!

 

 

AUGUST

25. Lastevanemate koosolek
28. ÕN ja PN

VEEL OLULINE:

 • Supervisioonipäev uue aasta planeerimiseks.