Mille alla kuulusid Viljandi Lasteabi Keskuse majas tegutsenud klassid, lasteaed-algkooliks.

Viljandimaa Omavalitsute Liidu soovitusel ning MTÜ Vileri eestvedamisel loodi uus kool – Jaagu Lasteaed Põhikool, et jätkata erivajadustega lastele hariduse andmist Viljandi Lasteabi- ja sotsiaalkeskuse ruumides.