• 01.09.2019 andis MTÜ Vileri kooli tegevusloa üle SA Perekodule, kes jätkab koolipidajana.
    MTÜ Vileri jätkab Jaagu lasteaed-Põhikooli õpilaste, töötajate ja laste arengu toetamist läbi erinevate projektide ja koolituste korraldamisega hariduslike erivajaduste ja laste toetamise teemadel.
  • Konverents „Pildist sõnani“
    25.04.2019 toimus konverents "Pildist sõnani", mille raames jagati kogemusi erinevate visuaalsete õppevahendite ja struktureeritud õppe rakendamise võimalustest, mis aitavad luua lastele suhtlemisvõimalusi juba väikelapse east alates, et vähendada võimalikke arengu ja käitumisprobleeme. Saadud tunnustus Viljandimaa täiskasvanuhariduse edendamise eest!