Avaldus, haridust ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning CV saata 19.06.20. signe@jaagu.ee.