Tugiteenused Jaagu Lasteaed-Põhikoolis

Laste arengut aitavad toetada ja lapsevanemaid ning õpetajaid nõustavad:
Eripedagoog Maris Siiman
Eripedagoog Kärt Haan
Logopeed Tuuli Teiter

 
Õppekava läbiviimist toetavad ka ringitegevused:
Koolis tegutseb käsitööring – juhendaja Marika Lellep ja liikumisring – juhendaja Kerli Suurkask.