Kooli üle järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Haridus ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu, tel 735 0222

Viljandi Maavalitsus
Vabaduse plats 2, tel 43 30 500, info@viljandimaa.ee

Lõuna-Eesti Päästekeskus
Vanemuise 64, 50410 Tartu, tel 733 7300

Tartu Tervisekaitsetalitus Viljandimaa osakond
Põllu 1a, 50303 Tartu, tel Tartus 7447400, tel Viljandis 4330521