Kooli üle järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Alates 5.03.2018 töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdina Agnes Pihlak, kelle valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus nii koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes. Tööpiirkond on üle Eesti. Töökoht asub Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.
Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee

mobiiltelefon 511 0129;
lauatelefon 735 0156

Lõuna-Eesti Päästekeskus
Vanemuise 64, 50410 Tartu, tel 733 7300

Tartu Tervisekaitsetalitus Viljandimaa osakond
Põllu 1a, 50303 Tartu, tel Tartus 7447400, tel Viljandis 4330521